درباره ما

نسیم جویننسیم جوین (اولین پایگاه خبری مخصوص شهرستان جوین)

 

مدیر مسئول : محمدعلی شمس آبادی. (روزنامه نگار و خبر نگار حرفه ای   روزنامه خراسان ) ایمیل: shamsabadi.mohamadali@yahoo.com

مدیر فنی : علی رامشینی (مدیر پرتال شهرستان جوین – مشاور در زمینه های دولت الکترونیک – طراح وب ) ایمیل : info@joveyn.ir

 

پذیرش آگهی : 09151710631