برچسب: کارخانه قند جوین

۰ Comment
Posted in روستا روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی صنعت،زیرساخت فن آوری گزارش خبری

افزایش 35 درصدی تحویل چغندر قند و پرداخت فوری وجه آن در جوین( قسمت سوم)

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی گزارش خبری

قفل شدن اقتصاد جوین با تعلل طولانی در پرداخت مطالبه چغندرکاران

۲ Comments
Posted in بهداشت روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی صنعت،زیرساخت فرهنگی،هنری،مذهبی

تلاش سردار حسینی برای آماده سازی کارخانه اسید سیتریک جوین

۱ Comment
Posted in صنعت،زیرساخت عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین: نباید چغندر تولیدی دشت جوین از منطقه خارج شود

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی عمران،حمل و نقل

فرماندار جوین: بامراکز فاقد مجوزی که اقدام به خرید چغندر قندمی کنند قاطعانه برخورد می شود

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی صنعت،زیرساخت عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

افزایش دو برابری تحویل چغندر قند به کارخانه قند جوین

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی

کارخانه قندجوین با اعلام قیمت جدید و تشویقی چغندر قند، از قیمت تضمینی دولت پیشی گرفت

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی صنعت،زیرساخت

آغاز عملیات تحویل چغندر قند در کارخانه قند جوین

۲ Comments
Posted in روستا و کشاورزی صنعت،زیرساخت

بعد از 20 سال مدیریت کشت و صنعت جوین تغییر پیدا کرد

۳ Comments
Posted in روستا و کشاورزی

رقابت در خرید چغندر به نفع چغندر کاران جوین شد.