برچسب: هفته دولت

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

7 پروژه با 6 ميليارد ريال اعتبار در جوين به بهره برداري رسيد

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل

در دومین روز هفته دولت 8 پروژه با 4 میلیارد ریال اعتبار در جوین افتتاح شد

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

بهره برداری از ۲۸ پروژه عمرانی در هفته دولت در جوین

۱ Comment
Posted in بهداشت سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی گالری

افتتاح 27 پروژه عمرانی با 74 میلیارد ریال در جوین

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی فرهنگی،هنری،مذهبی گالری

آغاز هفته دولت با افتتاح چند پروژه در جوین

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی صنعت،زیرساخت عمران،حمل و نقل

گاز رساني به روستاي کمايستان جوين در آخرين روز هفته دولت

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی فن آوری

افتتاح5 پروژه عمرانی با اعتبار بیش از 2 میلیارد تومان در جوین

۱ Comment
Posted in روستا و کشاورزی سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

افتتاح 7 پروژه در ششمين روز از هفته دولت در جوين

۲ Comments
Posted in سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

افتتاح و کلنگ زني چندين بروژه در جوين باحضور سردار غفاري

۰ Comment
Posted in بهداشت خدمات عمومی عمران،حمل و نقل

افتتاح چند پروژه در چهارمین روز هفته دولت در جوین

۲ Comments
Posted in خدمات عمومی عمران،حمل و نقل

افتتاح چند پروژه در اولين روز هفته دولت در جوين

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل

35پروژه در هفته دولت در شهرستان جوين افتتاح می شود

۴ Comments
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

برپايي نمايشگاه ” عکس شهر ” در هفته دولت در جوين

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل

گزارش کامل کلنگ زنی و افتتاح پروژه ها در هفته دولت