برچسب: نماز جمعه جوین

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی سیاسی،اجتماعی

امام جمعه جوین : کنگره بزرگ اربعین حقيقتا در حد معجزه است

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

راه پیمایی نمازگزاران جوینی در دفاع از شیعیان نیجریه

۳ Comments
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

تجلیل امام جمعه جوین از مقام معلم و حاشیه های جالبی که اتفاق افتاد!

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین: دعا کنیم که منافع توافق هسته ای بیش از ضرر های آن باشد

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

راه پیمایی نمازگزاران جوین در دفاع از پیامبر اکرم (ص) +عکس

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

رفع مشکل و حوائج مردم از ثواب ده حج بالاتر است

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین: مذاکره هسته ای یعنی سخن زور

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین:قصاص يکي از احکام ضروري اسلام است

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

با کشيدن صف هاي طويل در برابر سبدهاي کالايي بهانه به دست دشمن ندهیم

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

امام (ره) با صدور فتوای اعدام سلمان رشدی انقلاب اسلامي را در دنيا به عزت رساند

۱۵ Comments
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین: مناظره بین دولت فعلی با دولت قبلی بهترین راه پاسخگویی به افکار عمومی است

۱ Comment
Posted in صنعت،زیرساخت عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین: نباید چغندر تولیدی دشت جوین از منطقه خارج شود

۱ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین: حجاب و عفاف در زمان پارسيان نیز در ایران رواج داشته است

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین:جشن ها و عروسی های خود را با جشن های دهه کرامت متبرک کنید

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین: دفاع از فلسطین بر اساس فطرت انسانی و وظیفه دینی ماست

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

امام جمعه جوین: اظهارات سخنگوي وزارت خارجه در مورد ملکه انگلیس،توهين به ملت ايران است