برچسب: شهرداری نقاب

۰ Comment
Posted in فن آوری

دغدغه ها و نگرانی های شهروندان در امور شهرداری نقاب به پایان می رسد

۰ Comment
Posted in انتصاب عمران،حمل و نقل

شهرداری نقاب فضای سبز و خدمات شهری خود را به بخش خصوصی واگذار می کند

۲ Comments
Posted in بهداشت حوادث خدمات عمومی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی گزارش خبری

مرگ بر شهر و شهرداری ! درود بر شهروند / یادداشت نوروزی !

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی فرهنگی،هنری،مذهبی

اهداء نهال به شهروندان نقابی در جوین

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی فرهنگی،هنری،مذهبی

جشن گل یاس در جوین برگزار شد

۰ Comment
Posted in انتصاب فرهنگی،هنری،مذهبی

شهرداری نقاب نمره قبولی از ستاد نوروزی شهرستان گرفت

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی گزارش خبری

کسی حریف گله های گوسفند در خیابان های نقاب نمی شود

۶ Comments
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

مسابقه« آداب شهروندی» توسط شهرداری نقاب(جوین) برگزار می شود

۴ Comments
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

وبگاه جدید شهرداری نقاب راه اندازی شد

۰ Comment
Posted in بهداشت خدمات عمومی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

تسهیل قوانین شهری وخدمات رسانی به اقشار کم درامد و ایجاد درآمدپایدار اولویت شورای شهر است

۳ Comments
Posted in خدمات عمومی فرهنگی،هنری،مذهبی

فراخوان طراحي آرم شهرداري نقاب

۱ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل

تبلیغات انتخابات شوراها امور شهرداری نقاب را مختل کرده است!

۳ Comments
Posted in خدمات عمومی عمران،حمل و نقل

نظارت ضعیف شورا و نارضایتی شهروندان از شهرداری جوین

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی

آگهی مزایده فروش زمین در شهرداری نقاب

۱ Comment
Posted in خدمات عمومی عمران،حمل و نقل

آیا عوارض جوین نصیب شهرداری سبزوار میشود؟

۰ Comment
Posted in حوادث فرهنگی،هنری،مذهبی

تجلیل از آتش نشانان در جوین