برچسب: جوین و جغتای

۰ Comment
Posted in انتصاب فن آوری

فراخوان بزرگ برای همکاری در سامانه اصناف و مشاغل جوین و جغتای

۱ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی گزارش خبری

“جغتای” در عرصه مجازی هم از “قل ” خود جوین پیشگام تر است

۵ Comments
Posted in انتصاب سیاسی،اجتماعی

33 داوطلب نامزدی انتخابات مجلس دهم در سبزوار و جوین و جغتای و خوشاب و داورزن

۱ Comment
Posted in ورزشی

اولین مسابقه والیبال خواهران جوین و جغتای برگزار شد

۰ Comment
Posted in اخبار ویژه خدمات عمومی فن آوری

غبار 6 ساله فراموشی بر افتتاح ساختمان فنی حرفه ای جوین !

۰ Comment
Posted in حوادث روستا روستا و کشاورزی

مجروح حادثه آتش سوزی دامداری های جوین و جغتای فوت کرد

۱ Comment
Posted in انتصاب

روسای بانک ملی جوین و جغتای جابجا شدند

۱ Comment
Posted in اخبار ویژه فرهنگی،هنری،مذهبی

آیت الله عالمی( نوباغی، شاه قلی) عضو مجلس خبرگان عزادار شد

۱۱ Comments
Posted in عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی گالری

چرا بودجه شهرداری نقاب و جغتای یکسان ولی عملکردها متفاوت است؟