برچسب: جهاد کشاورزی جوین

۲ Comments
Posted in روستا روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی

تسهیلات ویژه جهاد کشاورزی به کشت چغندر و کلزا در جوین

۰ Comment
Posted in بهداشت روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی سیاسی،اجتماعی صنعت،زیرساخت عمران،حمل و نقل

از ماده 180 بودجه استانی بیش از 43میلیارد ریال به جوین تعلق گرفت

۱ Comment
Posted in روستا روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی

از۹۰ درصد آب استحصالی کشاورزی جوین فقط ۵۰ درصد استفاده می شود

۱ Comment
Posted in روستا روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی

رها شدن مزارع گوجه فرنگی در جوین!

۱ Comment
Posted in اخبار ویژه روستا روستا و کشاورزی گزارش خبری

واکنش معاون وزیر به یک خبر انتقادی روززنامه خراسان در جوین

۰ Comment
Posted in روستا روستا و کشاورزی

۵۰ در صد آب کشاورزی جوین در مسیر توزیع به هدر می رود!

۱ Comment
Posted in انتصاب روستا و کشاورزی

انتصاب مدیر جدید جهاد کشاورزی جوین

۰ Comment
Posted in اخبار ویژه روستا روستا و کشاورزی روستا و کشاورزی گزارش خبری

بالاترین کسری مخزن آب زیرزمینی استان،مربوط به جوین است

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی

بی رغبتی کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی در جوین