برچسب: برغمد

۰ Comment
Posted in بهداشت روستا روستا و کشاورزی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

“پیراکوه” جوین با کوهی از مشکلات نیازمند یاری مسوولان است

۱۸ Comments
Posted in حوادث

دومین خانواده جوینی که همه اعضایش قربانی تصادف شدند!

۰ Comment
Posted in بهداشت عمران،حمل و نقل

تقاضای استقرار اورژانس 115 در حدفاصل بین برغمد و خوشاب

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی

5 هزار سبد کالایی دیگر از امروز در جوین توزیع می شود

۲ Comments
Posted in بهداشت روستا و کشاورزی عمران،حمل و نقل

مشکل متخصص جایگزین در بیمارستان جوین برطرف شد

۴ Comments
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی ورزشی

برگزاري مسابقات کشتي با چوخه قهرماني در برغمد جوين

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی ورزشی

برغمدو بداغ آباد کانون مسابقات ورزشی وسنتی عیدنوروز

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی روستا و کشاورزی

در آخر هفته منابع طبيعي، چندين درخت در روستاي برغمد جوین کاشته شد

۰ Comment
Posted in عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

افتتاح مدرسه راهنمايي شبانه روزي در برغمد