برچسب: آموزش و پرورش

۰ Comment
Posted in بهداشت فرهنگی،هنری،مذهبی گزارش خبری

هر دانش آموز یک نهال در جوین غرس می کند

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی استعفا داد

۱ Comment
Posted in انتصاب سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام آموزش و پرورش قرار دارند

۸ Comments
Posted in خدمات عمومی

مدیران غیر ساکن در جوین، مدیران دلسوزی نیستند!

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

بزودی شناسنامه مجازی نخبگان دانش آموز، در جوین تهیه می شود

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی

توزیع شیر مدارس در شهرستان جوین

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

برگزاری مسابقات ورزشی درمدارس دخترانه جوین

۳ Comments
Posted in خدمات عمومی فرهنگی،هنری،مذهبی

انتخابات شورای دانش آموزی

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی فن آوری

9 مدرسه در جوین به سیستم هوشمند مجهز شدند،

۱ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

دانش آموز جويني رتبه اول استان را در مسابقات انشاء نماز کسب کرد.

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی ورزشی

813دانش آموز جوين در طرح آموزش ژيمناستيک شرکت کردند

۱ Comment
Posted in روستا و کشاورزی صنعت،زیرساخت

هنرستان کشاورزی، ضرورت فراموش شده دشت جوین

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

بزودی عملیات اجرایی استخر آموزش و پرورش جوین آغاز می شود.

۰ Comment
Posted in عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

مدرسه راهنمایی شبانه روزی دخترانه درجوین افتتاح شد.

طرح هوشمندسازی مدارس
۰ Comment
Posted in فن آوری

60درصد از مدارس جوين به طرح هوشمند سازي مجهز شدند

۰ Comment
Posted in انتصاب

معرفي مديريت جديد آموزش و پرورش شهرستان جوين