160دانش آموز دختر جوین به اردو راهیان نور اعزام شدند

چاپ

-معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان امروز در گفتگو با خبر نگار ما گفت:، 160دانش آموز دختر مقطع دوم متوسطه به اردوی راهیان نور اعزام شدند.محمدرضا دلیری افزود: این اردو از هشتم آبان ماه به مدت پنج روز ادامه خواهد یافت كه دانش آموزان دختر این شهرستان در كنار این اردو دروس آموزشی آمادگی دفاعی را فرا خواهند گرفت.

دلیری افزود: در طرح از مدرسه تا مدرسه ، دانش آموزان مقطع دوم متوسطه دختر این شهرستان فرهنگ حفظ دفاع مقدس،ترویج روحیه ایمان و سلحشوری ،ترویج فرهنگ رشادت و ایثارگری شهدای گرانقدر،ارتقای ابعاد نگرشی معرفتی و مهارتی دانش آموزان و آمادگی دانش آموزان برای مقابله با جنگ نرم را فرا خواهند گرفت.

معاون پرورشی آموزش و پرورش جوین به مناسبت 13 آبان و راهپیمایی دانش آموزان این شهرستان اشاره كرد و اظهار داشت:راهپیمایی 13آبان در شهرستان جوین از میدان امام حسین شهر نقاب شروع و تا مسجد جامع این شهرستان ادامه خواهد یافت.