خانواده های آسیب پذیر جوینی دفتر دانش اموزی به قیمت دلخواه تهیه می کنند

چاپ

در یک اقدام خیر خواهانه فرهنگی از سوی یک خانواده شهیدی در شهرستان جوین دفاتر دانش آموزی بین خانواده های آسیب پذیر توزیع می شود
به گزارش نسیـم جـویـن در اولین روز از هفته دولت در شهرستان جوین با افتتاح نمایشگاهی فرهنگی با عنوان” غدیر تا ظهور “دفاتر دانش آموزی به قیمت دلخواه بین خانواده هآی آسیب پذیر توزیع می شود
جانشین فرمانده بسیج مقاومت ناحیه جوین در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خراسان ، گفت: در این نمایشگاه خانواده ها دفتر دانش آموزی مورد نیاز خود را بر می دارند و هر مبلغی که دوست داشتند به صندوق می ریزند
سرهنگ رامشینی افزود: بیش از ۱۵ هزار دفتر و دفترچه از سوی مرکز فرهنگی غدیر تا ظهور با کمک خانواده سردار شهید شمس آبادی با سربرگ هایی از مطالب کمتر شنیده شده در مورد ظهور و اشعار زیبا و مطالب علمی همچون آیا می دانستید چاپ شده و در این نمایشگاه توزیع می شود

در خور اشاره است که این نمایشگاه فرهنگی دائمی بوده و در مجاورت آموزش و پرورش شهرستان هر روزه فعال است