اردوهای جهادی بسیج دانشجویی جوین اغاز شد

چاپ

مسول بسیج دانشجویی خواهران جوین گفت: اردوی جهادی بسیج دانشجویی جوین با نام قافله آسمانی با حضور ۲۰ بسیجی خواهر و ۲۰ بسیجی برادر، از امروز کار خود را در روستای خرم آباد این شهرستان آغاز  کرد

خواهر سلامتی افزود: بسیجیان در این اردو به مدت یک هفته در این روستا حضور خواهند داشت و برنامه های مختلف فرهنگی، آموزشی، تربیتی و اقتصاد مقاومتی را اجرا می کنند.

 

بسیج دانشجویی جوین

وی افزود:  امروز بسیجیان اقشار مختلف بسیج اعم از دانشجویی، دانش آموزی، پزشکی، کارگری و.. با شرکت در این اردوهای جهادی در عرصه های مختلف عمرانی، سازندگی، فرهنگی و اقتصاد مقاومتی، به کار و فعالیت می پردازند.