ویژه نامه جوین در خراسان بزودی منتشر می شود

چاپ

ویژه نامه جوین در خراسان بزودی منتشر می شود.

از همه اداره ها و شرکت ها و سازمان ها و اشخاص و اصناف که علاقه مند به درج مطلب وزخبر و آگهی در این ویژه نامه هستند ، تا روز دوشنبه فرصت دارند که مطالب خود را ارسال کنند