اولین زنگ خطر کشاورزی در جوین/ فرو نشست زمين در مرکز شهرستان

چاپ

با فرو نشست زمين در جوین ، اولین زنگ خطر کشاورزی در مرکز شهرستان جوین به صدا در آمد

فرو نشست زمين در جوین موجب شکاف زمين در بخشي از شهر نقاب شد .

به گزارش  نسیم جوین از قسمت مرکزي شهر نقاب و درست در حد فاصل دادگستري جوین و حوزه علميه خواهران حضرت حکيمه خاتون جوین به سمت شمال شهر و شمال زيرگذر شهر نقاب يک شکاف نيم متري در شعاع يک کيلومتر ايجاد شده است .

.
رئيس اداره جهاد کشاورزي جوین در گفتگو با خراسان با تاييد اين فرونشست ، گفت: بر اثر برداشت بي رويه از سفره آب هاي زير زميني اين گونه اتفاقات مي افتد

.
مهندس علي رضا هاشم آبادي افزود: منتظر خشک شدن اين قسمت از اراضي شهر نقاب که دچار شکاف شده هستيم تا به طور دقيق علت شکاف اين قسمت از زمين را بررسي علمي نماييم

وي ياد آور شد ممکن است رشته هاي قنات نيز عامل اين فرونشستگي باشد
در خور اشاره است که اين شکاف که در برخي جا ها بيش از 2 متر عمق دارد ديوار يک باغ و زمين هاي زراعي و جاده و زيرگذر را نيز در اين مسير آسيب زده است

جالب اینکه مردم می گویند این شکاف بر اثر رعد و برق و صاعقه روز گذشته بوجود آمده است

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ارسال خبر”،انتقاد ، گزارش ، تصویر، از سراسر شهرستان جوین در موضوع های مختلف برای درج در کانال نسیـم جـویـن و در سایت خبری نسیم جوین

با شماره 09151710631 ارسال فرمایید

مطالب و عکس های ارسالی به نام ارسال کننده درج می شود