نامه وارده: گلایه مسول اتحادیه صوتی، تصویری نظام صنفی جوین از آموزش و پرورش

چاپ

مسول اتحادیه صوتی، تصویری عکاسان نظام صنفی  شهرستان جوین از آموزش و پرورش این شهرستان گلایه کرد و گفت: چرا در آموزشگاه ها و مدارس این شهرستان از عکاسان غیر بومی استفاده می کنند؟

نصرت ملایجردی

نصرت ا… ملایجردی در متن شکوائیه خود  که برای فرمانداری جوین تنظیم کرده است، آورده است: علی رغم اینکه صنف عکاس این شهرستان باید عوارض و مالیات و اجاره مغازه و غیره را پرداخت کند ولی برخی از واحد های اداری این شهرستان و مخصوصا آموزش و پرورش جوین  با بی اعتنایی به صنوف عکاسان محلی، برای امور عکاسی دانش آموزان سطح شهرستان از افراد عکاس غیر بومی و از استان های دور دست استفاده می کنند؟

وی در نامه رسمی خود خطاب به فرمانداری جوین نوشته است: با اشاره به خدمات فرهنگی اتحادیه صنف صوتی تصویری در 5 سال گذشته در سطح شهرستان و تعامل با نهاد ها و ادارات این شهرستان، چرا باید از عکاسان غیر بومی در مدارس استفاده شود؟

یکی از مطالبات بر حق بازاریان شهرستان جوین ، این است که  اداره ها و سازمان ها و نهاد های دولتی و بخش خصوصی جوین تمام خرید ها و ملزومات و نیازمندی های خود را  از بازار محلی این شهرستان تهیه کنند .

 

و چه خوب است که نظام صنفی جوین و اتحادیه های صنفی شهرستان در این زمینه طرح ها و پیشنهاد های خود را به عنوان یک مطالبه از  طریق فرمانداری جوین پیگیری کنند

تحریریه نسیـم جـویـن منتظر پاسخ مدیران و متولیان آموزش و پرورش می باشد :

پاسخ روابط عمومی آموزش و پرورش جوین به این نامه:  قراردادی با یکی از عکاسان غیر بومی بسته شده است و در مقابل 16 قطعه عکس با کیفیت بالا از آموزشگاه ها 22000 ریال اخذ می شود و این درست کمتر از 60 درصد  دریافتی عکاسان بومی  از دانش آموزان در سال های گذشته است . ضمن اینکه عکاس مورد نظر از مدیران و معاونان و معلمان نیز عکس های رایگان می گیرد

در این جوابیه آمده است اگر چنانچه عکاسان بومی به این قیمت اعلام شده حاضر هستند با مدارس همکاری کنند قرار داد باطل اعلام شده و حق تقدم با بومی ها است