سایت های خبری بدون مجوز در جوین فیلتر و مسدود می شوند

چاپ

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جوین از تعطیلی سایت های خبری بدون مجوز  و  فیلتر کردن آن ها در این شهرستان خبر داد.

مجید نقابی در حاشیه جلسه تجلیل از خبرنگاران شهرستان جوین با بیان این مطلب گفت: در این شهرستان فقط سایت و نشریه خبری نسیـم جـویـن و سایت آل نور به ثبت رسیده است . و بقیه پایگاه ها و سایت های خبری غیر قانونی بوده و فیلتر می شوند