شهرداری نقاب فضای سبز و خدمات شهری خود را به بخش خصوصی واگذار می کند

چاپ

شهرداری نقاب فضای سبز و خدمات شهری خود را به بخش خصوصی واگذار می کند
مسوول روابط عمومی شهرداری نقاب در گفتگو با نسیـم جـویـن این مناقصه را به شرح ذیل اعلام کرد :
آگهی تجدید مناقصه انجام امور فضای سبز و خدمات شهری

شهرداری نقاب در نظر دارد انجام امورات خدمات شهری(رفت و روب ، جمع آوری زباله و…) و فضای سبز( نگهداری، آبیاری و …) را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

بدین وسیله از شرکتهای واجد شرایط دارای صلاحیت از اداره کار، به صورت حجمی دعوت به همکاری می شود.

* جهت دریافت مناقصه از تاریخ 1394/02/29 لغایت 1394/03/06 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

* کلیه هزینه ها اعم از کارشناسی، آگهی و … بر عهده برنده مناقصه می باشد.

*در صورتی که برندگان اول تا سوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط می گردد.

* آخرین مهلت ارسال پیشنهادات، پایان وقت داری 94/03/06 می باشد.

* تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 94/03/07 می باشد.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 45225040-45222111(051) امور مالی شهرداری تماس حاصل فرمایید.