با کمک 20 میلیاردی یک خیر ، بیمارستان قمر بنی هاشم جوین توسعه می یابد

چاپ

رئیس شبکه بهداشت و درمان جوین از کمک 2 میلیار تومانی یک خیر ایثار گر به بیمارستان قمر بنی هاشم این شهرستان خبر داد

دکتر قزلقارشی در گفتگوی اختصاصی و تلفنی با نسیم جوین، گفت: این خیر  در بازدید امروز خود  از این بیمارستان،  این وعده و هدیه را قول داد.

وی گفت: با کمک 20 میلیاردی این خیر ، بیمارستان قمر بنی هاشم جوین تکمیل و تجهیز و  توسعه می یابد.

 

بیمارستان قمر بنی هاشم جوین

گزارش مفصل و جزئیات این مطلب بزودی در ویژه نامه جوین در خراسان و روزنامه خراسان  و این نشریه خبری به اطلاع هم شهریان می رسد

ادامه دارد….