ابوالفضل حکم ابادی بخشدار عطاملک جوین شد

چاپ

بر اساس حکم استاندار خراسان رضوی ابوالفضل حکم ابادی به عنوان دومین بخشدار بخش عطاملک معرفی شدبخشدار عطاملک

در خور ذکر است که ابالفضل حکم ابادی کارشناس ارشد علوم سیاسی و اهل حکم اباد می باشد

.

 

 

 

 

 

==========================================================================

مدیر مسول نسیـم جـویـن این انتصاب شایسته را به ایشان و مردم بخش عطاملک تبریک می گوید

با پوزش چون در سفر خارج هستم امکان تهیه گزارش زنده میسر نشد

اقای حکم ابادی چون امکان تبریک پیامک در این جا میسر نیست مراتب تبریک این دوست را از راه دور پذیرا باشید

این خبر را در هتل ارینای کوالامپو منتشر نمودم