دستگيري سارقان حرفه اي کابل هاي مخابراتي درجوين

چاپ


ماموران انتظامي شهرستان جوین سارقان حرفه اي کابل هاي مخابراتي اين شهرستان را شناسايي و دستگيرکردند.
فرمانده انتظامي شهرستان جوین امشب در گفتگو با خراسان و نسیم جوین ،گفت: در پي اعلام مرکز فوريت هاي پليسي 110 مبني برسرقت سيم و کابل هاي مخابراتي، دريکي از مناطق شهرستان جوین ، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامي برغمد اين فرماندهي به محل اعزام شدند.

سرهنگ آقابيگي افزود: ماموران پس اربررسي صحنه سرقت و با به دست آوردن سرنخ هاي موجود و آثار برجامانده ، سارقان را شناسايي و دستگيري آنان را در دستورکار خود قرار داد.

وي بيان داشت: پليس با رصد اطلاعاتي ، مخفيگاه اين سارقان حرفه اي را شناسايي و در اقدام ضربتي متهمان اين پرونده را دستگير و در بازرسي از مخفيگاه سارقان ،مقدار قابل توجهي سيم و کابل سرقتي و آلات و ادوات سرقت کشف کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان جوین خاطر نشان نمود: متهمان پس از بازجوئي هاي فني و تخصصي پليس براي کشف ساير سرقت هاي احتمالي براي سير مراحل قانوني به دادسرا اعزام شدند