همایش انتخاب هوشمندانه رشته های دانشگاهی در جوین

چاپ

در جهت بستر سازی انتخاب رشته آگاهانه و دقیق برای دانش آموزان و اثر پذیری این مقوله از عوامل مختلف فردی ، اجتماعی، خانوادگی، و هم چنین اهمیت آن در نعیین سرنوشت دانش آموزان، همایش  انتخاب هوشمندانه رشته های دانشگاهی در جوین برگزار می شود.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش جوین امروز در گفتگو با خبرنگار نسیـم جـویـن گفت: این همایش با حضور مشاوران این اداره و مدیران دبیرستان ها و با شرکت دانش آموزان شرکت کننده در آزمون کنکور سال تحصیلی جاری  در دبیرستان های دکتر حسابی و عفت انداده و نرجس شرفخانی و نجمه قزلقارشی و حضرت رقیه حکم آباد از امروزدو شنبه به مدت 3 روز برگزار می شود

رجب علی صلاحی افزود: این همایش از ساعت 9 الی 11 صبح در مراکز فوق برگزار می شود.