ماه: آبان ۱۳۹۱

۰ Comment
Posted in انتصاب خدمات عمومی سیاسی،اجتماعی

جوین یکی از کم جرم ترین شهرهای کشور است

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

استاندارخراسان رضوی تعیین شد

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی فن آوری

9 مدرسه در جوین به سیستم هوشمند مجهز شدند،

۲ Comments
Posted in خدمات عمومی صنعت،زیرساخت

مردم نقاب (جوين) منتظر خط تلفن نباشند!

۰ Comment
Posted in حوادث

کشف پيکر يک زن جوان در تقاطع حکم آباد

۱ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

160دانش آموز دختر جوین به اردو راهیان نور اعزام شدند

۶ Comments
Posted in خدمات عمومی سیاسی،اجتماعی

مديران غیر ساکن در جوین، مديران دلسوزي نیستند!

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

امان از بانکها، شعار مشترک کشاورزان جوين

۱ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

علی سامقانی سرپرست فرمانداری جوین شد

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

برگزاري نماز عيد قربان در جوين

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

اولین توديع و معارفه در فرمانداري جوين

۲ Comments
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

برگزاری دعای عرفه در جوین

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

انتخابات شورای دانش آموزی جوین برگزار شد

۰ Comment
Posted in بهداشت خدمات عمومی

آمادگي دامپزشكي جوین براي خدمات بهداشتي در عيد قربان

۱ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

روستایمان را گازکشی کنید از خیر شهر شدن گذشتیم !

۲ Comments
Posted in خدمات عمومی عمران،حمل و نقل

میدان بزرگ تره بار در( جوین)نقاب احداث میشود