ماه: دی ۱۳۹۰

Posted in روستا و کشاورزی

مشکلات کشاورزی و اقتصادی جوين پس از قانون هدفمندی يارانه ها

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی

بازدید معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از جوین

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی

دشت جوين با خشکسالي چندساله، طراوتش را از دست داده است

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

ثبت نام 31 نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی

67 درصد جمعيت شهرستان جوين روستايي هستند

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

نرخ رشد جمعيت در جوين

۰ Comment
Posted in فرهنگی،هنری،مذهبی

شهیدان گمنام در جوین دفن نشدند

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

نرخ بیكاری در شهرستان جوین 3 درصد است

ماشین کشاورزی
۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی صنعت،زیرساخت

توسعه سامانه های نوین آبیاری شتاب بیشتری می گیرد

۰ Comment
Posted in صنعت،زیرساخت

تمامی اصناف تولیدی می توانند وارد شهرک های صنعتی شوند

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی

رتبه اول جذب اعتبارات مشاغل خانگی در استان

۰ Comment
Posted in حوادث

وازگوني يک دستگاه اتومبيل پزو در در مسير حکم آباد جوين

۰ Comment
Posted in بهداشت صنعت،زیرساخت

80 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای شبکه فاضلاب شهری

۰ Comment
Posted in بهداشت

60 در صد شبکه هاي آبرساني سطح شهرستان جوین فرسوده است