ماه: فروردین ۱۳۹۰

۰ Comment
Posted in گزارش خبری

بی اطلاعی نود درصد جوینی ها از وجود شورای شهرستان!!

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی

کمبود نفت در چند روستاي جوين + جوابیه

۰ Comment
Posted in بهداشت روستا و کشاورزی

عدم جلوگيري از ورود آنفلوآنزاي مرغي در مبادي ورودي شهرستان

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی روستا و کشاورزی

شروع عملیات احداث کمربند سبز شهرستان جوین

۰ Comment
Posted in روستا و کشاورزی عمران،حمل و نقل

بازنگري در مقدار سوخت گازوئيل تحويلي به کشاورزان

۰ Comment
Posted in حوادث

رستوران و ۳ دستگاه تراکتور در جوين طعمه حريق شد

۰ Comment
Posted in حوادث روستا و کشاورزی

افت 1.5 متري سالانه آب‌هاي زيرزميني دشت جوين

۰ Comment
Posted in خدمات عمومی روستا و کشاورزی گزارش خبری

عدم توجه کافی به درخت و درختکاري در دشت جوين