دسته: سیاسی،اجتماعی

۴ Comments
Posted in سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل فرهنگی،هنری،مذهبی

گزارش نامربوط و غلط نشریه سربداران در مورد جوین

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

مراسم باشکوهی در روز 9 دی در جوین، برگزار می شود

۴ Comments
Posted in سیاسی،اجتماعی

نگراني مردم و مسوولين جوين از معرفي نشدن فرماندار

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی صنعت،زیرساخت

تقدیر جمعی از صنعت گران سبزوار از سبحانی فر

۲ Comments
Posted in سیاسی،اجتماعی عمران،حمل و نقل

تعلل درساخت تنها مجموعه ورزشي جوين

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

بهترين راه تربيت کردن، نهادينه کردن نماز درجامعه است

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

کاهش شوراهای حل و اختلاف درجوین و انتقاد امام جمعه

۷ Comments
Posted in حوادث سیاسی،اجتماعی

دادستان جوین خواهان تغییر نام روستای زورآباد جوین شد

۳ Comments
Posted in بهداشت حوادث سیاسی،اجتماعی

نجاتگر جوینی مشاورمدیر عامل هلال احمر خراسان شد

۱ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

جشن ولايت در ايستگاه هاي صلواتي مردمي جوين

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی فرهنگی،هنری،مذهبی

برگزاری مراسم 13 آبان در جوين

۰ Comment
Posted in انتصاب خدمات عمومی سیاسی،اجتماعی

جوین یکی از کم جرم ترین شهرهای کشور است

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

استاندارخراسان رضوی تعیین شد

۶ Comments
Posted in خدمات عمومی سیاسی،اجتماعی

مديران غیر ساکن در جوین، مديران دلسوزي نیستند!

۰ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

امان از بانکها، شعار مشترک کشاورزان جوين

۱ Comment
Posted in سیاسی،اجتماعی

علی سامقانی سرپرست فرمانداری جوین شد